Europa XXI > Browse journal > All volumes

2024

 • Volume 46 - Current challenges for local spatial planning in EU country systems

2023

 • Volume 45 - The territorial dimension to migration crises in today’s Europe
 • Volume 44 - Geography and the Power of Empathy: Exploring Places Through Friendship. Volume in Memory of Prof. Konrad Czapiewski

2022

 • Volume 43 - Inter-regional linkages and territorial challenges in Europe
 • Volume 42 - The transformation of post-industrial areas and territorial aspects of Just Transition Fund implementation

2021

 • Volume 41 - The Geography and Governance of Infrastructure Provision
 • Volume 40 - New challenges for European cross-border and transboundary cooperation

2020

 • Volume 39 - Towards spatial justice – territorial development or marginalization
 • Volume 38 - EU post-2020 territorial policies

2019

 • Volume 37 - Spatial Justice in Europe: Territoriality, Mobility and Peripherality
 • Volume 36 - Marine and coastal space

2018

 • Volume 35 - European territorial governance and national spatial planning practices
 • Volume 34 - Exploring the flows - social, economic and environmental interactions

2017

 • Volume 33 - Territorial capital - different perspectives
 • Volume 32 - Environmental and demographic challenges for territorial development

2016

 • Volume 31 - Changing of spatial structure - production and transport issuses
 • Volume 30 - Territorial uncertainty as a challenge for regional policy in Europe

2015

 • Volume 29 - The impact of climate on some sectors of the economy in Poland and Bulgaria and their adaptation
 • Volume 28 - Road corridors in the natural, social and economic environment

2014

 • Volume 27 - Territorial capital in practice - environmental and social issues
 • Volume 26 - The role of territorial capital in development policies
 • Volume 25 - Applicability of ESPON knowledge in regional and local context

2013

 • Volume 24 - Transport accessibility at regional scale in Europe
 • Volume 23 - Services of general interest in European Union

2012

 • Volume 22 - Territorial development and cohesion at multi-scalar perspective

2010

 • Volume 21 - Environmental and infrastructural networks
 • Volume 20 - European union external and internal borders – interactions and networks

2009

 • Volume 19 - European urban system: metropolization and networking

2008

 • Volume 18 - Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe
 • Volume 17 - New functions of rural and industrial space in Central and Eastern Europe

2007

 • Volume 16 - Regional development in Central Europe - cohesion or competitiveness

2006

 • Volume 15 - Regional periphery in Central and Eastern Europe
 • Volume 14 - Core and peripheral regions in Central and Eastern Europe

2005

 • Volume 13 - New spatial relations in new Europe
 • Volume 12 - Central and Eastern Europe : changing spatial patterns of human activity

2004

 • Volume 11 - Przestrzeń Europy , Przestrzeń Unii Europejskiej

2003

 • Volume 10 - Society and environment , Towns and settlement in Europe
 • Volume 9 - Polska i Europa : kształtowanie przestrzeni wolności
 • Volume 8 - European space in the face of enlargement : the West to East European Trajectory project

2002

 • Volume 7 - Slovakia and Poland : urban, social and demographic questions : relations between neighbours

2001

 • Volume 6 - Integracja europejska - dylematy spójności i konwergencji regionalnej

2000

 • Volume 5 - Przestrzeń ekologiczna Polski , Dekolektywizacja rolnictwa i sytuacja zdrowotna w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej
 • Volume 4 - Powiązania handlowe Polski z Europą , Z debaty o przyszłym kształcie zjednoczonej Europy

1999

 • Volume 3 - Obszary szczególnej troski i nowych możliwości rozwoju na przykładzie Polski i Ukrainy

1998

 • Volume 2 - Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji
 • Volume 1 - Sieć komunikacyjna Polski w europejskich procesach integracyjnych